Broer.

Antigua Gambling Dispute: Major Economies Demand Compensation From Us.

Den karibiske oya nasjonen i Antigua og Barbuda er ikke lenger alene i sin innsats for a gjore det vanskeligere for USA a unnga a overholde WTO-tvistens avgjorelser mot Washingtons restriksjoner pa utlandet internetspill.

Atte medlemmer, inkludert EU, Costa Rica og Japan, varslet for 22 juni, at de vil soke kompensasjon for tapte inntekter, potensielt verdt milliarder dollar dersom USA bruker sjeldent pakrevde General Agreement on Trade in Services (GATS) prosedyrer til a eksplisitt utelukke internett gambling fra sine multilaterale liberaliseringsforpliktelser (se BRIDGES Weekly, 30. mai 2007).

I mellomtiden annonserte Antigua at det ville forsoke a palegge USD 3.443 milliarder kroner i arlige retalisasjons sanksjoner mot en rekke amerikanske patenter, opphavsrettigheter, varemerker og annen immateriell eiendom, samt tjenesteselskaper.

WTO-tvistpaneler og appelorganet har i en rekke beslutninger vedtatt Antiguas klage om at USAs multilaterale forpliktelser for a liberalisere sin rekreasjonsvirksomhet hindrer det fra lovlig a stenge verdens storste internettgamblingmarked til operatorer basert i utlandet.

Washington har fastholdt at det aldri hadde ment a apne markedet for grenseoverskridende gambling nar det ble planlagt sine forpliktelser under Uruguay-runden, og dermed ikke tvunget til a apne opp sektoren. Av samme grunn hevder det at a endre sine tjenester forpliktelser for a tydelig blokkere tilgangen til sektoren, ville utgjore en avklaring snarere enn en forandring, noe som ikke fortjener a kompensere berorte land slik det kreves av GATS artikkel XXI. For USAs pastand om at et gamblingforbud kunne v re berettiget under WTO-regler, beskyttet tiltak for a beskytte «offentlig moral», har Antigua motsatt at amerikanske innenlandske leverandorer av internettgambling ikke star overfor sammenlignbare begrensninger.

USAs forsok pa a begrense internettgambling som kulminerte i oktober i oktober, som forbyr kredittkortselskaper og finansinstitusjoner fra a behandle transaksjoner med utenlandske gambling-selskaper, har odelagt Antiguas engang blomstrende industri. De har ogsa forarsaket enorme tap for internettbetting selskaper andre steder i verden.

Saken, som har trukket en av WTOs minste okonomier mot sin storste, ses som en test av om det globale handelsorganets tvistelosningssystem er effektivt for land som er for sma til a handheve straffeforlikningstakster.

Antigua soker kryssrepning.

I dokumentet som beskriver sanksjonene som den har til hensikt a palegge (WT / DS285 / 22), antydet Antigua at gjengjeldelse mot amerikanske varer eller tjenester ville ha en «uforholdsmessig negativ innvirkning» pa egen hand: 48,9 prosent av landets varer og tjenesterimport kommer fra USA, men totalt bilaterale handelskontoer for mindre enn 0,02 prosent av USAs totale eksport. Det hevdet saledes at gjenoppretting i tjenester alene – for eksempel ved a hindre noen amerikanske tjenesteselskaper som opererer i landet – ville v re stort sett utilstrekkelig til a tilbakebetale over 3,4 milliarder kroner i tap som det hevdes a ha hatt.

Antigua hevder at for USAs trekk for a blokkere oversjoisk gambling, utgjorde sektoren over 10 prosent av BNP, og var det raskest voksende segmentet av onasjonenes omlag 900 millioner dollar.

WTO-regler sorger for at land til vanlige gjengjeldes i henhold til den spesifikke WTO-avtalen som er blitt overtradt – det vil si sanksjoner mot varer nar det handles om handel med varer, tjenester for tjenester og sa videre. Men hvis dette ikke er sannsynlig a v re effektivt, tillater de at regjeringer «krysser mot» mot andre sektorer, som for eksempel immateriell eiendom. Dette har v rt ekstremt sjeldent i praksis: I 2000 fikk Ecuador rett til a palegge 200 millioner dollar i sanksjoner mot EUs immaterielle rettigheter i en tvist om handel med bananer, men valgte ikke a gjore det.

Antigua hevdet at kryssregjering var nodvendig, siden spillindustrien og den samlede okonomien ville fortsette a lide alvorlige tap, med mindre USA trakk sine spillebegrensninger tilbake. Den anmodet derfor om tillatelse til a suspendere sine WTO-forpliktelser for a beskytte amerikanske opphavsrettigheter, varemerker, industriell design, patenter og databeskyttelse, samt a suspendere liberaliseringsforpliktelser i kommunikasjonstjenester.

Enkelte juridiske l rde tyder pa at kryssregjering mot intellektuell eiendom kan gi sma land mer innflytelse i store okonomier for a overholde WTO-avgjorelser. Men selv om Antigua matte fa lov til a bryte amerikanske patenter, varemerker og opphavsrett, ville de legitime eksemplarene som produseres, bare v re berettiget til salg i landets lille interne marked. Det er ikke klart om Antigua kunne eksportere kopierte stoffer for a si EU, uten a bryte internasjonal eller internasjonal regelverk.

Atte medlemmer ber om erstatning.

Den potensielle kostnaden for USA for a opprettholde sitt nav rende kurs, hoppet dramatisk i forrige maned da sju andre medlemmer varslet WTO om at de ville soke erstatning dersom Washington flyttet for a endre sine tjenesteforpliktelser. Landets identitet er konfidensiell, og det er kompensasjonen de kan soke. Gamblingindustriens nyhetskilder tyder imidlertid pa at bortsett fra Antigua, er de EU, Costa Rica, India, Canada, Macau, Australia og Japan.

Gambling selskaper basert i Costa Rica og Storbritannia har blitt hardt rammet av USAs forbud, a miste forretninger samt deleverdi.

Mark Mendel, lederrad til den antiguanske regjeringen pa saken, onsket velkommen til foresporsler om kompensasjon. «Jeg tror at USA skal revurdere hva de gjor,» sa han.

Antiguas anslag pa 3 443 milliarder dollar i potensielle tap var konservativt, sa Mendel, og antyder at EU og andre land kunne kreve vesentlig hoyere belop. Dette foreslo han kunne i siste instans oke kostnadene for kompensasjon sa hoyt at USA matte mote endringer i ikke-relaterte tjenestesektorer – pavirker tilgangen til viktige markeder – bare for a beskytte sin innenlandske gambling sektor.

Amerikanske embetsmenn har uttrykt skepsis om fordelene ved erstatningskravet.

Det er lite presedens for a indikere hvordan erstatningskravene kan utfolde seg. GATS Artikkel XXI er bare brukt en gang i WTOs historie da EU inngikk nye markedsabningsforpliktelser som kompensasjon for a trekke tilbake visse innrommelser som ble tilbudt av noen av de ti landene som ble tildelt blokken i 2004. I teorien er kompensasjon bor tilbys under GATS; Reglene nevner ikke om dette kan gjores i henhold til andre WTO-avtaler.

Prosedyrlig, hvis regjeringer ikke kan v re enige om erstatning, kan de soke voldgift.

Mendel insisterte pa at Antigua fortsatt onsket a forhandle en losning med Washington, men hadde «slatt en steinmur» med det amerikanske handelsrepresentantens kontor.