Etiske retningslinjer.

Gambling Regulation Act 2003 gjor det obligatorisk for enkelte organisasjoner som har gambling industri lisenser a ha en Responsible Gambling Code of Conduct og, nar det gjelder spillsted operatorer, et Self Exclusion Program (SEP) pa plass. Organisasjoner som kreves a ha en VCGLR-godkjent kode inkluderer, men er ikke begrenset til:

Spilloperatorer Bingo-senteroperatorer Innehaveren av satserlisensen eller satseroperatoren Keno-operatorer.

Den viktorianske kommisjonen for gambling & amp; Liquor Regulation er ansvarlig for a godkjenne disse kodene og sikre at de er pa plass.

Kodene omfatter en rekke tiltak for a sikre at klubbmedlemmer kan ta informerte valg, samt gi stottemekanismer for de som trenger hjelp.

Gaming Code.

Dette er en PDF-fil som krever at forsiden og side 8 skal skreddersys til klubben din. Vennligst last ned sidene nedenfor og sett dem inn i dokumentet ditt.

Overholdelse av CCV-koden krever at koden skal v re tilgjengelig pa klubbens nettsted (hvis du har en), inkludert pa fellesskapsprak som du kan laste ned nedenfor;

CCV gir retningslinjer for a hjelpe klubber effektivt a implementere og drive Fellesskapsklubbene Victoria’s (CCV) Responsible Gambling Code of Conduct (Kode 28).

Arlig Kode gjennomgang.

Ministerielle retningslinjer krever at klubber foretar en arlig gjennomgang av kodenes drift i deres klubb. CCV Code Annual Review Guidelines 2017.

CCV har ansvar for tre RG-koder:

Klubbene Victoria RG Code & # 8211; Kode 3;

CCAV RG-koden & # 8211; Kode 22; og.

CCV RG-koden & # 8211; Kode 28.

Mens CCV-koden adskiller seg litt fra de andre to, slik at visse opplysninger samles og rapporteres, er prosedyrene nedenfor vanlige for alle tre kodene.

Det er tre elementer for a fullfore 2017 vurderinger av alle tre av disse RG-kodene, – Medlems- / Kunde gjennomgang, Ledelse og personell gjennomgang, og Kodeforfatter Sammendrag 2017.

Medlem / kundeanmeldelse & # 8211; ferdig innen 10. mai.

Last ned medlems- / kundeundersokelsen Wall Poster for medlemmer og gjester og medlemmet / kundenes undersokelsesark, pluss medlems- / kundeundersokelsen oppsummeringsblad nedenfor. Vis kunngjoringen i det godkjente spillomradet og la undersokelsesarket v re tilgjengelig fra servicetelleren eller pa foresporsel. Det er mer direkte og soker tilbakemelding pa bestemte aspekter av koden. Det kan v re nodvendig a intervjue medlemmer og / eller gjester for a oppna noe svar & # 8211; V r imidlertid oppmerksom pa at eventuelle kundeproblemer som ble reist under vurderingen, bor behandles raskt, og handlingen nevnt i sammendraget Medlem / Kundeundersokelse. Nar du er ferdig, oppsummerer du alle svar fra kundeundersokelsene pa Medlems- / Kundeoppsummeringsarket. Returner medlems- / kundeundersokelsens oppsummering til CCV ([email & # 160; protected]) innen onsket dato. * CV-koden fastsetter en svardato for 30. mars for dette elementet i anmeldelsen. Et antall klubber har allerede sokt utvidelser av tid, og for ikke a ulempe et medlem, har vi utvidet datoen for gjennomforing av kundeanmeldelsen til 10. mai.

Ledelse og personalomtale & # 8211; ferdig innen 28. juni.

Last ned ledelsen og personellundersokelsen og utgitt til personalet. I tillegg til sin rolle i a hjelpe klubber, vurderer deres RG-koder, er denne anmeldelsen ogsa et utmerket dokument for forfriskende kunnskap om klubber og # 8217; Koder og RG generelt.

Nar du er ferdig, oppsummerer du alle svar fra ledelsen og stabsundersokelsene pa ledelsen og stabssammendraget.

Det bor returneres for klubber og # 8217; vurdering og handling i tilstrekkelig tid for at du skal videresende et sammendrag til [email & # 160; beskyttet] senest 30. juni.

Kode Forfatter sammendrag.

CCV vil fullfore Kodeforfatter-sammendraget som inkorporerer all tilbakemelding fra klubben og sende det samlede sammendraget til VCGLR etter behov.

V r oppmerksom pa at driften av de tre kodene er forvirrende na at CCAV og CV ikke lenger eksisterer.

Vi ber om at alle klubber vedtar CCV RG-koden (kode 28) sa snart som mulig, slik at alle CCV-medlemmer som ikke er bundet til tjenesteleverandorer & # 8217; RG-koder, en enkelt RG-kode vil gjelde. Det er ingen gebyr betales for klubber som vedtar CCV-koden.

Vedta CCVs adferdskodeks.

Det er relativt enkelt for en klubb a vedta CCV Responsible Gambling Code of Conduct (kode 28).

Alle spilloperatorer ma fullfore en erkl ring om vedtak som bekrefter at en godkjent Responsible Gambling Code of Conduct er formelt vedtatt.

New Club-lisensierte som vedtar en generell CCVs Code of Conduct (kode 28) for forste gang, ma gi Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation med:

En fullfort erkl ring om adopsjon – adferdskodeks for ny lisensieringsskjema En kopi av protokollen fra et styre- eller komitemote som bekrefter beslutningen om a vedta en bestemt adferdskodeks. Et passende minutt kunne v re;

Jeg. «(Din Klubb) vil umiddelbart vedta CCV Responsible Gambling Code of Conduct (Kode 28).»

Eksisterende klubblicensinnehavere som bytter til en annen oppforselskode, ma gi VCGLR en fullfort erkl ring om adopsjon – adferdskode for et eksisterende lisensieringsskjema.

Overgang pa klubben din skal skje sa snart som mulig.

I praksis vil det v re behov for sma endringer, men det er noen ting a vurdere:

Sikre medarbeiderbevissthet om endringen ved a ringe til et stabsmote eller en formell oppl ringsokt; Sikre formell og regelmessig kontakt med Gambler’s Help and Venue Support Workers; Kontroller at de oppdaterte kodversjonene pa forskjellige sprak blir gjort tilgjengelig pa nettstedet ditt hvis du har en; Kontroller at ditt ansvarlige gamblingregister er aktuelt; Forberedelse til arlig gjennomgang av koden.

Bruk koden retningslinjer ovenfor for a sikre at alle prosesser er oppdatert til den nye koden din.

Forpliktelse til ansvarlig gambling.

Klubber som vedtar CCV-koden kreves for a vise meldingen ovenfor ved inngangen til spillrommet og / eller pa kassereren sin stasjon i spillrommet. Vennligst skriv ut en kopi for visning pa klubben din.

Ansvarlig reklame og kampanjer.

Overholdelse av din Responsible Gambling Code of Conduct krever at hver foreslatt reklame og kampanje hos klubben din kontrolleres mot AANAs etiske retningslinjer for a sikre overholdelse. (Ikke-adressert reklame for elektroniske spillautomater (EGM) gamblingprodukter er forbudt i Victoria.)

AANA-etikkoden er utformet for a sikre at reklame og annen form for markedsforingskommunikasjon er lovlige, anstendige, rlige og sannferdige, og at de er utarbeidet med en folelse av forpliktelse til forbruker og samfunn og en folelse av rettferdighet og ansvar for konkurrenter .

Ansattes tilbakemelding.

Klubber kan onske a oppmuntre tilbakemeldinger fra ansatte i forhold til kodenes drift. Dette kan sokes som en del av arsrapporten, eller via denne tilbakemeldingsskjemaet.

Wagering Code.

Klubbenes pengepolitikk.

Koden din krever at klubber har personalspillspolicy (side 8) og tilbyr to alternativer. Det forste alternativet leser.

Ansatte pa dette spillestedet har ikke lov til a gamble her nar som helst, inkludert a spille spillmaskiner, keno, satser eller kjope lottobilletter.

Ved forste oyekast kan dette virke altfor begrensende og urettferdig pa personalet, men arsakene til at klubber kan vedta denne tiln rmingen inkluderer.

Vakt mot risikoen for at ansatte utvikler et problem med gambling. Noen undersokelser eksisterer som indikerer at ansatte som har storre eksponering for gambling, har en hoyere enn gjennomsnittlig tilboyelighet til a utvikle problemer med gamblingmedlems oppfatninger, hvor ansatte anses a v re vinnende medlemmer, kan tro at de har evne til a manipulere resultatene.

Din policy bor gjenta klubbens forpliktelse til et ansvarlig gamblingmiljo, detaljere hva som er og hva som ikke er tillatt, samt detaljere hvor en medarbeider kan soke informasjon hvis de tror at de eller en medarbeider kan ha et problem med gambling. CCV har en personalegruppe for policypolitikk som kan skreddersys for a passe til klubben din.

Det andre alternativet i koden din for en personellspillingspolitikk.

Ansatte i dette motet er ikke tillatt a gamble mens de er pa jobb. Off-duty ansatte pa dette spillestedet kan spille pa spillestedet, forutsatt at de ikke er i uniform, ikke bruker spillidentifikasjonsidentifikasjonen og har v rt frav rende fra lokalet siden deres siste rostered shift.

Denne alternative holdningen er mer generelt foreslatt av regionale klubber hvor det ikke finnes andre underholdningsalternativer.

Det er klubbens valg om hvilket alternativ som skal inkluderes i koden din, men det er viktig a sikre at informasjonen har blitt klart kommunisert via induksjon og regelmessig paminnet om treningsokter.