NC Fresing.

Creo NC er det fremste programmeringssystemet, hovedsakelig brukt av mold makers og produksjonsbutikker.

Vi har utviklet Creo NC kurset med tanke pa bade nybegynnere og avanserte brukere. Kurset tar leseren fra de aller grunnleggende konseptene til forhandsteknikkene trinn for trinn. Det eneste kravet til kurset er bare grunnleggende kunnskap om programvaren. Alle ovelsene er ledsaget av de tilhorende CAD-modellene for brukerpraksis. Ferdige modeller leveres ogsa for a sammenligne arbeidet som utfores av brukeren.

Kurset har utviklet seg ikke bare fra programvaresynspunkt, men stor vekt er lagt pa de faktiske maskinbearbeidingsforholdene. Det selvstendige kurset utarbeider konseptene i tilstrekkelig detalj med stor vekt pa praktiske eksempler.

Etter a ha fullfort folgende kurset, vil en nybegynner bruker av Creo NC enkelt kunne maskinere alle CAD-modeller pa en treaksemolle, generere nodvendig nedstroms dokumentasjon for jobbinnstilling, lage NC-maler og konfigurere Post-Processor for en gitt CNC-kontroller. En erfaren bruker vil l re nye teknikker for a produsere mer effektive og maskinvennlige CNC-programmer.

Oppl ringsmateriellet er delt inn i folgende seksjoner.

Introduksjon Ansiktsmollevolum og lokal fresing Roughing og Reroughing Stoping Fresing Fresing Fresing Fresing Frisor Fresing Fresing Fresing Hole Gjore Gj ring Fresing Verktoy Manager Prosess Manager Produksjonsprosess Informasjon Fremstilling Mal Postbehandling.

Hver seksjon er ledsaget av ovelser for a praktisere konseptene l rte. CAD-modeller er ledsaget av brukerpraksis. Ferdige modeller leveres ogsa for a sammenligne arbeidet som utfores av brukeren.

Vennligst klikk pa linkene under for a fa tilgang til utvalgskollegiene.