Senioranalytiker, Casino Marketing Analytics.

Caesars Entertainment kjorer noen av verdens fineste casino resort selskaper, opererer Harrah, Caesars, Horseshoe, og Caesars UK, samt World Series of Poker.

Om denne jobben.

Caesars Entertainment er verdens mest geografisk diversifiserte casino-underholdningsfirma. Siden begynnelsen i Reno, Nevada, for over 75 ar siden, har Caesars vokst til en familie av tilknyttede kasinoer pa fire kontinenter. Caesars-tilknyttede kasino destinasjoner opererer prim rt under merkene Harrah’s®, Caesars® og Horseshoe®. Affiliates of Caesars eier ogsa World Series of Poker® og London Clubs International-familien pa kasinoer. Caesars Entertainment-familiens suksess er et resultat av et unblinking fokus pa a bygge lojalitet og verdi med gjestene gjennom en unik kombinasjon av god service, gode produkter, uovertruffen distribusjon, operativ excellence og teknologiledelse. Caesars og dets tilknyttede selskaper er forpliktet til miljomessig b rekraft og energibesparelse og anerkjenner viktigheten av a v re ansvarlig forvalter av miljoet.

[Ledelse] Serve som en dynamisk og positiv leder. Foster teamwork, ansattes moral, motivasjon og apen kommunikasjon. Fungerer som en rollemodell og en trener. Identifiser mater a oke effektiviteten, drive lonnsom vekst av VIP-virksomheten, eller forbedre produkter eller tjenester, og fore til implementering av disse forbedringene. [Analyse / tolkning] Syntiser store mengder data i handlingsfremmende anbefalinger og presentasjoner for ledelsesvurdering. Kommunisere analyser, funn, konklusjoner og anbefalinger til alle relevante forretningsforbindelser, og aktivt bista med implementering av aksepterte anbefalinger. Delta i driftsrevurderinger med senior lederskap og skape analyser / presentasjoner som pavirker beslutningstaking pa alle nivaer i organisasjonen. [Prioritering / Time Management] Administrer flere prosjekter og tidsfrister samtidig. Fordel ressurser og prioritere prosjekter for a balansere stotten til brede tiltak, tilbakevendende rapportering og proaktiv analyse. Vurdere potensiell innvirkning og enkel implementering av prosjekter og effektivt handtere forventninger med hensyn til prioritering og tidslinjer. [Innovasjon / konsistens] Arbeid som bytteagent for a forbedre og effektivisere avdelingsoperasjoner gjennom kontinuerlig vurdering av retningslinjer og prosedyrer, arbeidsprosesser og program effektivitet og verdi. Koordinere utviklingen av tiln rminger, maler og verktoy som sikrer en konsekvent tiln rming i alle rapporter om kasino markedsforing. Arbeid med datalogistikk gruppen for a sikre maksimal effektivitet i rapportopprettingsprosessen og automatisering der det er mulig. [Presentasjon] Kommuniser konklusjoner, implikasjoner og anbefalinger av analyser pa et klart, konsistent mate for a stotte mer effektive beslutninger. [Teststrategi / tolkning] Identifiser muligheter for a teste initiativer og konstruere teststrategier. Evaluer testresultater og gi handlinger for endringer. [Rapportering] Opprett og distribuer gjentagende rapporter som evaluerer effektiviteten til VIP-markedsforingsprogrammer og utnytte verktoy som Tabell.

Nyttige lenker.

Om Caesars Entertainment.

Caesars Entertainment kjorer noen av verdens fineste casino resort selskaper, opererer Harrah, Caesars, Horseshoe, og Caesars UK, samt World Series of Poker.

Mot ansatte.

Mot noen av Caesars Entertainment’s ansatte.

Channel Marketing Analyst.

Arielle skaper enkle a forsta rapporter som omfatter alle selskapets onsker og behov, slik at de raskt kan inkorporeres i organisasjonens veikart for implementering.

Direktor for Marketing Reinvestment.

Katy samarbeider med Caesars Entertainment’s Direct Mail og e-postmarkedsforingsteam, analytikere og eventsavdeling for a skape fantastiske tilbud og kundedeltakelsesprogrammer for Las Vegas-regionen.